Záväzná prihláška

Dátum kurzu : *
Názov kurzu : *
Meno osoby / firmy : *
Ulica, č. domu : *
Mesto : *
PSČ : *
E-mail : *
Mobil : *
IČO :
DIČ :
Vlastníte darčekový poukaz ? *
Číslo karty Gurmánskeho klubu / darčekového poukazu :* povinné údaje

Odoslaním záväzného formulára dávate súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov.
Celkovú úhradu uhradte na náš účet - Pre gurmanov spol. s.r.o. č. SK23 3100 0000 0040 9008 4305 maximálne do 3 dní po potvrdení tejto prihlášky s vygenerovaným číslom. Vaša objednávka bude platná až potvrdením o zapísaní vašej platby . Členovia Gurmanskeho clubu si odpočítajú 10 %-nú zľavu.

Storno poplatky :
Ak sa z kurzu ospravedlníte do 4 dní od jeho začiatku , budete si môcť vybrať náhradný termín. Ak do 2-3 dňa od začiatku kurzu storno poplatok činí 50%. Ak 1 deň až v deň konania kurzu, prepadá vaša platba v celej hodnote v prospech organizátora na pokrytie nákladov.